Kiinan vastapakotteet tarkoituksellinen provokaatio

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on tyytyväinen EU:n päätökseen asettaa pakotteita Kiinan hallintoa vastaan. Virkkusen mielestä kyse on symbolisesti tärkeästä asiasta ja historiallisesta askeleesta.

– Kiinan Xinjiangissa on suljettu vähemmistöjä leireille, joissa teetetään pakkotyötä ja syyllistytään poikkeuksellisen törkeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. EU:n pakotteet eivät tätä yksin lopeta, mutta ovat tärkeä viesti Kiinalle, Virkkunen sanoo.

EU:n ulkoministerit päättivät pakotteista tänään. EU-pakotteiden kohteeksi asetettiin erityisesti sellaisia kiinalaisviranomaisia, jotka ovat vastuussa Xinjiangin ihmisoikeusrikkomuksista.

Kiina ilmoitti EU:n pakotepäätöksen jälkeen kohdistavansa vastapakotteita kymmeneen EU-kansalaiseen. Joukossa on viisi europarlamentaarikkoa, muun muassa EPP:n työtä parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa koordinoiva saksalaismeppi Michael Gahler.

Virkkusen mukaan Kiinan tämänpäiväiset vastapakotteet on tarkoitettu provokaatioksi.

– EU asetti pakotteita henkilöille, jotka syyllistyvät vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin. Kiina asetti pakotteita henkilöille, jotka puhuvat niistä ihmisoikeusrikkomuksista. Tämä kertoo paljon siitä, minkälainen valtio on kyseessä ja kuinka aggressiiviseksi Kiinan ulkopolitiikka on muotoutumassa, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan Kiinan nousu globaaliksi supervallaksi on kansainvälisen politiikan tämän vuosisadan suurin mullitus. Hänen mukaansa EU:n tulee päivittää Kiina-strategiansa vastaamaan tämän päivän todellisuutta, jossa Kiina ajaa pitkäjänteisesti omia strategisia intressejään myös Euroopassa ja sen lähialueilla.

– EU:n tulee kyetä haastamaan Kiinan autoritääristä järjestelmää ja pitää kiinni arvoistamme. Meidän tulee kuitenkin kyetä Kiinan kanssa yhteistyöhön sellaisissa tilanteissa ja asioissa, joissa se on mahdollista. Kiinan on tulevina vuosikymmeninä globaali supervalta, jonka lonkerot ulottuvat syvälle myös Euroopassa. Tähän muutokseen tulee varautua jo nyt, Virkkunen sanoo.

– Erityisen huolestuttavaa on se, kuinka päättämättömiä EU:n ulkoministerit ovat olleet monissa Kiina koskevissa kysymyksissä. Tämänpäiväinen pakotepäätös on tässä joukossa oikeastaan poikkeus, mutta hyvin tärkeä ja tervetullut askel. Aiemmin yhteistä linjaa ei ole ministerineuvostossa löytynyt esimerkiksi Kiinan ihmisoikeustilannetta koskevasta lausunnosta ja suhtautumisesta tilanteeseen Etelä-Kiinan merellä. Tämä kertoo vaikutusvallasta, jota Kiinalla on osaan EU:n jäsenmaista.

Virkkusen mukaan Kiinan vaikutusvallan kasvu tulee ottaa vakavasti ja huomioida myös aiheeseen näennäisesti liittymättömien päätösten yhteydessä. Esimerkiksi uuteen Verkkojen Eurooppa -asetukseen lisättiin Virkkusen aloitteesta pykälä, joka mahdollistaa kiinalaisten 5G-yritysten sulkemisen rahoitusohjelman ulkopuolelle. Virkkunen toimi asetuksessa parlamentin pääneuvottelijana.

– Erityisen vahva asema Kiinalla on monien kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden tuotannossa. Kun Euroopassa on tehty erilaisia arvioita siitä, miten ja kenestä olemme eri tuotantoketjuissa riippuvaisia, tulokset ovat olleet aika huolestuttavia. En kannata protektionistista suhtautumista maailmankauppaan, mutta on vältettävä tilannetta, joissa olemme liian monella sektorilla liian riippuvaisia yhdestä valtiosta. Kiinan kohdalla tämä riski on aivan todellinen.