Henna Virkkunen EU-parlamentin ulkoasiainvaliokuntaan

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) on valittu varajäseneksi Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokuntaan (AFET). Virkkunen siirtyy lisäksi varajäsenen paikalta liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) täysjäseneksi. Euroopan parlamentissa valiokuntien varajäsenet osallistuvat valiokuntatyöhön samaan tapaan kuin varsinaiset jäsenet.

Virkkusen uusien valiokuntavastuiden taustalla on EPP-ryhmän sisäinen uudelleenjärjestely, jonka yhteydessä osa mepeistä vaihtaa valiokuntia ja vapaaksi jääneitä valiokuntapaikkoja täytetään. Uudelleenjärjestelyn myötä jaettavat paikat voivat tarkentua loppukeväästä, kun EPP-ryhmän paikkamäärä eri valiokunnissa varmistuu. Virkkunen on jo aiemmassa parlamenttityössään keskittynyt moniin EU:n ulkosuhteita koskeviin kysymyksiin.

– EU-parlamentilla ei ole varsinaista ulkopoliittista toimivaltaa, mutta monilla sisämarkkinoita ja muuta EU:n toimintaa koskevilla asioilla on myös ulkopoliittinen ulottuvuus. Hyviä esimerkkejä tästä ovat infrastruktuuri- ja energiapolitiikka sekä kyberturvallisuus, joiden parissa olen työskennellyt tiiviisti. Ulkoasiainvaliokunnan jäsenyys avaa hienon mahdollisuuden vahvistaa tätä näkökulmaa työssäni, Virkkunen sanoo.

– Ulkoasiainvaliokunnassa on juuri nyt työn alla esimerkiksi Suomen kannalta tärkeä Venäjä-suhteita käsittelevä raportti, jonka valmisteluun pääsen uudessa roolissa vaikuttamaan aiempaa paremmin.

Uusien vastuiden lisäksi Virkkunen jatkaa jäsenenä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE) ja varajäsenenä tekoälyn erityisvaliokunnassa (AIDA). Lisäksi hän on jäsenenä Arabian niemimaan valtuuskunnassa (DARP) sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmästä vastaavassa valtuuskunnassa (DACP).