Eurooppa tarvitsee matkustukseen yhteiset säännöt

Matkailuala on yksi eniten koronasta kärsineitä aloja. Pandemia katkaisi lupaavan kehityksen, sillä viime vuodet matkailussa olivat voimakasta kasvun aikaa. Sekä kansainvälisten matkailijoiden määrä että vientiin rinnastettava matkailutulo ehtivät kaksinkertaistua Suomessa 2000-luvulla. EU-tasolla matkailun merkitys taloudelle on perinteisesti ollut hyvin suuri, sillä vuonna 2019 sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta oli yli 10 prosenttia. Nyt rekisteröidyt yöpymiset Suomessa ovat laskeneet 51 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja sama ilmiö näkyy myös EU-tason tilastoissa.

On tärkeää, että jäsenmaat ottavat käyttöönsä yhteiset säännöt ja käytännöt, joilla matkailua ja muuta elämää voidaan terveysturvallisesti jälleen avata. Komissio on tehnyt hyvän aloitteen vihreästä digitaalisesta todistuksesta. Sillä voisi osoittaa että on joko rokotettu koronavirusta vastaan, saanut juuri negatiivisen testituloksen tai sairastanut jo koronan. Parlamentti äänestää aloitteesta tässä kuussa ja aion tukea sitä. Tavoitteena on, että digitaalinen todistus saataisiin jo tulevana kesänä matkailijoiden käyttöön.

Euroopan tasolla laaditaan parhaillaan myös uutta kestävän matkailun strategiaa. Tavoitteena on paitsi tukea alaa koronakriisistä palautumisessa, myös vauhdittaa siirtymää kohti kestävää, älykästä ja vastuullista matkailua. Matkustajat ovat tulevaisuudessa yhä kiinnostuneempia turvallisesta, puhtaasta ja kestävästä matkailusta. Jo nyt eko- ja lähimatkailu on nostanut suosiotaan ja erilaiset ympäristömerkit ovat helpottaneet kestävien valintojen tekemistä. Koronapandemiaa edeltänyt massaturismin aika ei välttämättä enää koskaan palaa ennalleen. Suomelle tämä on mahdollisuus korostaa oman matkailumme vahvuuksia.

Matkailulla on laaja vaikutus EU:n ja sen alueiden talouskasvuun, työllisyyteen ja sosiaaliseen ja kestävään kehitykseen. Suurin osa matkailualan yrityksistä on pk-yrityksiä ja niiden likviditeetin varmistaminen pandemian pitkittyessä edellyttää välittömän rahoitustuen jatkamista. Olisi myös tärkeää, että jäsenvaltiot sisällyttäisivät matkailualan omiin EU-tuella toteutettaviin elpymissuunnitelmiinsa.

Pandemian aikana on edelleen kehitettävä yhtenäisiä testauskäytäntöjä, Koronavilkun kaltaisia varoitussovelluksia, Re-open EU-portaalia ja vertailukelpoisia värikoodattuja karttoja, joiden avulla seurata eri maiden tautitilannetta. Parlamentti on myös visioinut Euroopan matkailuviraston perustamista seuraavalla monivuotisella rahoituskaudella. Matkailualaa hyödyttävät toimenpiteet ovat tehokkaimpia silloin, kun ne toteutetaan osana EU:n koordinoitua suunnitelmaa ottaen samalla huomioon kansalliset ja alueelliset erityispiirteet. Erilaiset lomakkeet ja määräykset maiden välillä voivat aiheuttaa isoja hankaluuksia matkustajille ja siksi niistä olisi päästävä eroon.

Julkaistu Lapin Kansassa 20.4.2021.