Suomen on noudatettava EU:n yhteisiä matkustuskäytäntöjä

Euroopan parlamentti hyväksyy tänään täysistunnossaan uuden koronatodistusjärjestelmän. Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenten Henna Virkkusen (kok./EPP) ja Elsi Kataisen (kesk./RE) mukaan uusi järjestelmä on luotu helpottamaan matkustamista EU:n sisällä rokotuskattavuuden noustessa ja tautitilanteen parantuessa. Järjestelmä osoittaa luotettavasti, onko maahantulija rokotettu, sairastanut koronan kuuden kuukauden sisällä tai saanut äskettäin negatiivisen testituloksen.

”Järjestelmästä Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden välillä käydyissä neuvotteluissa keskeinen lähtökohta on ollut, että passin tiedoilla on oltava mahdollisuus matkustaa, eikä maahantulolle aseteta lisäedellytyksiä kuin korkeintaan täysin poikkeuksellisissa tilanteissa”, Virkkunen ja Katainen sanovat.

”Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin edellyttämässä ylimääräistä testaamista myös maahantulon jälkeen eikä salli kevyempiä prosesseja edes hyvän tautitilanteen maista tuleville. Lisäksi Suomi on jäämässä viimeisten joukkoon EU:n yhteiseen koronatodistusjärjestelmään liittymisessä.”

Virkkunen ja Katainen pitävät tietoja ovat erittäin huolestuttavina.

”Suomi ei voi jättäytyä EU:n yhteisten matkustuskäytäntöjen ulkopuolelle, vaan vapaan liikkuvuuden asteittainen paluu EU:n sisälle on Suomen ja suomalaisten etu. EU:n uudet käytännöt sekä uusi koronatodistusjärjestelmä mahdollistavat tämän terveysturvallisesti ja luotettavasti”, mepit toteavat.

”Suomen on siirryttävä koronakäytännössä pikaisesti yhteiseurooppalaisiin käytäntöihin. Se tarkoittaa paitsi liittymistä uuteen koronatodistusjärjestelmään, myös maahantulorajoitusten muuttamista niin, että ne ovat linjassa uusien EU:ssa sovittujen käytäntöjen kanssa.”