Henna Virkkunen teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijaksi LULUCF-metsäasetukseen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) on valittu Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) pääneuvottelijaksi maankäyttö- ja metsäasetus LULUCF:n (”Land use, land use change and forestry”) uudistukseen. Samalla Virkkunen valittiin EPP-ryhmän varjoneuvottelijaksi uuteen meriliikenteen uusiutuvia ja matalahiilisiä polttoaineita koskevaan FuelEU Maritime -asetukseen. Uudistukset ovat osa heinäkuussa julkaistua Fit for 55 -ilmastopakettia, jonka tavoitteena on laskea EU:n hiilidioksidipäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

– Olen iloinen tästä luottamuksesta, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa tuleviin EU:n ilmastotoimiin. Sekä metsät että meriliikenne ovat Suomen kannalta erittäin keskeisiä kysymyksiä uudessa ilmastopaketissa, Virkkunen sanoo.

LULUCF on Suomen kannalta erityisen merkittävä, sillä se määrittelee kuinka maankäytön ja metsätalouden päästöt otetaan huomioon ja miten niiden hiilinielut lasketaan osaksi EU:n ilmastotavoitteita. Komission esityksessä monimutkaisten laskentakaavojen sisään huomioitaisiin aiempaa vahvemmin todellisia hiilidioksidipäästöjä ja hiilinieluja.

– Metsiin pohjaavan taloutemme kannalta on äärimmäisen tärkeää saada suomalaisten ääni kuuluviin metsänieluista neuvoteltaessa. Komission esitys, jossa laskentakaavoja yksinkertaistetaan, on hyvä lähtökohta, Virkkunen kommentoi.

Edellinen LULUCF-asetus on ollut voimassa vuodesta 2018 lähtien. Asetus tulee vaikuttamaan huomattavasti Suomen metsätalouden kehitykseen. Huolena on ollut, että metsät nähtäisiin ilmastopaketissa vain hiilinieluina, eikä taloudellisia ja sosiaalisia näkökulmia otettaisi huomioon.

– Neuvotteluissa on tärkeää varmistaa, että samalla kun hiilinieluja kasvatetaan ei puun kestävää käyttöä saa rajoittaa turhaan. Biotalous ja hyvin hoidetut metsät ovat osa ilmastokriisin ratkaisua, huomauttaa Virkkunen.