Horisontti Euroopan yhteishankkeilla vauhtia tutkimus- ja liiketoimintaan

MEP Henna Virkkusen täysistuntopuheenvuoro Horisontti Euroopan yhteishankkeista ja kumppanuuksista Strasbourgissa 19.10.2021.