Henna Virkkunen neuvottelemaan lentoliikenteen päästökaupasta

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) on valittu Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnassa EPP-ryhmän neuvottelijaksi lentoliikenteen päästökaupan uudistukseen.  Aiemmin Virkkunen on nimetty myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa pääneuvottelijaksi maankäyttö- ja metsäasetus LULUCF:n (”Land use, land use change and forestry”) uudistukseen sekä EPP-ryhmän neuvottelijaksi uuteen meriliikenteen uusiutuvia ja matalahiilisiä polttoaineita koskevaan FuelEU Maritime -asetukseen.

– Olen iloinen saamastani luottamuksesta, joka antaa mahdollisuuden suoraan vaikuttaa tuleviin EU:n ilmastotoimiin. Sekä liikenne että metsät ovat Suomen kannalta erittäin keskeisiä kysymyksiä uudessa ilmastopaketissa, Virkkunen sanoo.

Uudistukset ovat osa heinäkuussa julkaistua Fit for 55 -ilmastopakettia, jonka tavoitteena on leikata EU:n hiilidioksidipäästöjä 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Paketti uudistaa laajasti unionin päästökauppaa, taakanjakosektoria ja maankäyttösektoria sekä luo samalla myös täysin uusia rakenteita kuten hiilitullimekanismeja unionin ulkorajoille.

– Kyseessä on massiivinen paketti jonka lakiesitysten päällekkäisiä ja ristikkäisiä vaikutuksia EU-komissiossa ei ole kyetty valmisteluvaiheessa riittävällä tarkkuudella arvioimaan. Nyt tarvitaan työtä sen eteen, että päästövähennykset toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, Virkkunen linjaa.

Liikenteen osalta luvassa on muun muassa lentoliikenteen päästöoikeuksien ilmaisjaon asteittaista poistamista sekä meri- ja lentoliikenteessä käytettävien uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden merkittävää lisäämistä.  Virkkusen mukaan uudistuksilla voi olla suuria vaikutuksia sekä Suomen että koko unionin kilpailukykyyn.

– Suomen syrjäinen sijainti, pitkät etäisyydet ja talviolosuhteet luovat meille erityisiä haasteita jotka on otettava tarkasti huomioon. Kaikkiaan eurooppalaisten sääntöjen luominen luonteeltaan globaaleille toimialoille kuten lento- ja meriliikenne ei saa johtaa siihen, että liikenne ohjautuu jatkossa EU:n ulkopuolisten satamien ja lentokenttien kautta.

Metsien osalta paketin merkittävimpiä aloitteita ovat uusiutuvan energian direktiivi RED sekä LULUCF-asetus. LULUCF määrittelee kuinka maankäytön ja metsätalouden päästöt otetaan huomioon ja miten niiden hiilinielut lasketaan osaksi EU:n ilmastotavoitteita.

– LULUCF-asetus vaikuttaa huomattavasti Suomen metsätalouden kehitykseen. Neuvotteluissa on tärkeää varmistaa, että samalla kun huolehditaan ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteista ei puun kestävää käyttöä saa rajoittaa turhaan. Biotalous ja hyvin hoidetut metsät ovat osa ilmastokriisin ratkaisua, huomauttaa Virkkunen.

Henna Virkkunen - Kokoomus