Muutoksia Henna Virkkusen avustajakunnassa

Oona Juonala on aloittanut europarlamentaarikko Henna Virkkusen poliittisena avustajana Brysselissä. Juonala vastaa Virkkusen avustamisesta erityisesti liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sekä digitaalisaatiota koskevissa asioissa.

Hän on valmistunut kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta ja opiskellut tätä ennen EU-lainsäädäntöä Maastrichtin yliopistossa Alankomaissa. Juonala siirtyy Virkkusen toimistoon työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän on aiemmin toiminut Euroopan parlamentissa, Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa sekä yksityisellä sektorilla.

Virkkusen avustajina Brysselissä jatkavat poliittinen avustaja Meeri Heinonen ja viestintäkoordinaattori Janiika Vilkuna.

Meeri Heinonen vastaa Virkkusen avustamisesta erityisesti teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokuntaa sekä Green Deal -ohjelmaa koskevissa asioissa sekä Brysselissä järjestettävistä tapaamisista. Heinonen on valmistunut eurooppalaisen julkishallinnon maisteriksi Maastrichtin yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt mm. energia-alan edunvalvontatehtävissä Brysselissä.

Janiika Vilkuna avustaa Virkkusta viestinnässä ja vastaa vierailuista Euroopan parlamentissa. Hän seuraa työssään myös tutkimus-, koulutus- ja kulttuuripolitiikkaa. Vilkuna on opiskellut kandidaatintutkintonsa Jyväskylän ja Cardiffin yliopistoissa sekä maisteriopintoja Jyväskylän ja Brysselin (VUB) yliopistoissa. Hän on aiemmin työskennellyt viestintä- ja markkinointitehtävissä korkeakouluissa sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Kotimaan avustajan perhevapaan sijaisena aloitti syyskuussa Arttu Rintanen. Työssään Rintanen vastaa erityisesti yhteyksistä kotimaan politiikkaan ja sidosryhmiin, kotimaan tapahtumista ja tapaamisista sekä meriliikenteen ja pk-yrittäjyyden teemoista. Rintanen on valmistunut maisteriksi Tampereen yliopistosta ja opiskellut myös Skotlannissa.

Harjoittelijana Virkkusen toimistossa aloitti syyskuussa yhteiskuntatieteiden kandidaatti Saara Hildén. Hän opiskelee maisteriksi Tampereen yliopistossa ja on toiminut aiemmin harjoittelijana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa sekä kokousavustajana Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019.