Euroopan innostettava digialaa kasvuun

Euroopan parlamentti äänestää torstaina kannastaan digitaalisia palveluja koskevaan lakiesitykseen (Digital Services Act, DSA). DSA-esityksellä määritellään digitaalisia palveluita ylläpitävien yritysten vastuita. Se koskee kaikkia EU-alueella toimivia digitaalisia palveluita, joiden kautta käyttäjillä on pääsy sisältöihin, tavaroihin ja palveluihin.

”Digitaalisilla alustoilla on yhä suurempi taloudellinen ja yhteiskunnallinen valta. Siksi on varmistettava, että eurooppalaiset lait ja arvot toteutuvat myös digimaailmassa”, teollisuusvaliokunta ITRE:n pääneuvottelijana lainsäädännössä toiminut europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok. / EPP) sanoo.

Hänen mukaansa eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeää on, että laki koskee kaikkia EU-markkinoilla toimivia digialustoja, tulivatpa ne sitten Yhdysvalloista tai Aasiasta.

Lakiesityksessä palveluiden ylläpitäjiä koskevat vastuut on suhteutettu niiden kokoon. Suurilla alustayrityksillä vastuut ovat pieniä palveluntarjoajia suurempia, sillä niiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on suurempi.

”Samalla kun sääntelyllä halutaan varmistaa reilu kilpailu, on huolehdittava, ettemme ylisääntele eurooppalaista digimarkkinaa. On kannustettava innovoimaan ja investoimaan”, Virkkunen sanoo.

Yhteiskunnan lait pätevät myös verkossa

Esityksellä asetetaan alustoille velvoite muun muassa poistaa laittomat tavarat, palvelut ja sisällöt verkosta. Käyttäjille tulee puolestaan mahdollisuus helposti ilmoittaa laittomasta sisällöstä tai tuotteista.

”Samalla myös käyttäjien oikeuksia ja sanavapauden toteutumista vahvistetaan. Moni tietää esimerkkejä siitä, että jonkun sometili on estetty vailla mitään selitystä. Tähän tulee muutos. Jatkossa jos verkkoalusta esimerkiksi poistaa jonkin sisällön, on siitä ilmoitettava käyttäjälle, kerrottava myös syyt ja annettava mahdollisuus asian riitauttamiseen”, kertoo Virkkunen.

Hän muistuttaa, että isot verkkoalustat ovat nykyään osa julkista tilaa, eivätkä ne voi toimia vain omilla säännöillään.

”Lakia tarvitaan varmistamaan, että kaikki mikä on laitonta reaalimaailmassa on sitä myös verkossa.  Iso osa palveluista ja ajankäytöstämme on siirtynyt verkkoon. Siksi tarvitaan fiksua sääntelyä joka turvaa perusoikeuksien toteutumisen ja vahvistaa luottamusta digitalisaatioon”, Virkkunen sanoo.

Pk-yritysten velvoitteita kevennettävä

Virkkuselle tärkein prioriteetti läpi neuvotteluiden on ollut innovaatioiden edistäminen ja pk-yritysten aseman turvaaminen.

”Pienille yrityksille ei saa sälyttää liiallista hallinnollista taakkaa. Uudet digitaaliset innovaatiot syntyvät usein juuri pienissä yrityksissä. Olen tyytyväinen, että saimme ryhmäni kanssa neuvoteltua tekstiin mukaan useita pk-yritysten velvoitetta lieventäviä kohtia”, Virkkunen kertaa.

EU-parlamentissa vääntöä on käyty erityisesti kohdennetun mainonnan säännöistä. Virkkusen mukaan kohdennettu mainonta verkkoalustoilla on erityisen tärkeää juuri pienille yrityksille, jotka tavoittavat sen avulla potentiaalisia asiakkaita. Koronapandemian myötä isosti kasvanut verkkokauppa on lisännyt tarvetta entisestään.

”Kohdennettua mainontaa ei pidä suinkaan kieltää, mutta sen läpinäkyvyyttä pitää lisätä. On tärkeää, että käyttäjät tietävät miksi heille suositellaan tai kohdennetaan tiettyjä sisältöjä, ja on tiedettävä kuka mainosten takana.”

Euroopan parlamentti keskustelee DSA-asetuksesta keskiviikkona ja äänestää torstaina. Äänestetty mietintö toimii Euroopan parlamentin virallisena kantana komission ja neuvoston kanssa käytävissä kolmikantaneuvotteluissa. Virkkunen osallistuu näihin ITRE-valiokunnan puolesta. Päävaliokuntana neuvotteluissa on sisämarkkinavaliokunta IMCO.