Teollisuusvaliokunnalla metsätaloudelle suotuisa LULUCF-kanta

EU-parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) haluaa edistää kestävää metsätaloutta ja aktiivista metsänhoitoa samalla kun hiilinieluja kasvatetaan. Valiokunta tukee komission esittämää tavoitetasoa hiilinieluiksi 2030.

ITRE äänesti tiistaina europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok./EPP) johdolla neuvotellusta lausunnosta maankäyttö- ja metsäasetus LULUCF:n (‘Land use, land use change and forestry’) uudistukseen. Asetus määrittelee, kuinka maankäytön ja metsätalouden päästöt otetaan huomioon ja miten niiden hiilinielut lasketaan osaksi EU:n ilmastotavoitteita. Uudistus on osa Fit for 55 -ilmastopakettia, jonka tavoitteena on vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Virkkunen pitää ITRE:ssä saavutettua neuvottelutulosta metsätalouden kannalta suotuisana. Erityisen tärkeää hänen mukaansa on, ettei valiokunnan enemmistö lähtenyt enää korottamaan hiilinielujen tavoitetasoa komission esitystä korkeammalle, vaan asettui tukemaan pohjaesityksen mukaista 310 Mt CO2-ekvivalenttitonnia vuoteen 2030 mennessä.

”Siinäkin on jo korotusta 15 prosenttia ilmastolaissa asetettuun tavoitteiseen verrattuna, eikä Suomenkaan osuus -17,8 Mt CO2 ekvivalenttitonnia synny itsestään, vaan vaatii lisätoimia”, Virkkunen sanoo.

Hänen mukaansa teollisuusvaliokunta tunnistaa hyvin sekä puupohjaisten innovaatioiden tärkeän rooliin että biomassan merkityksen Euroopan uusiutuvalle energialle.

”60 prosenttia EU-alueen uusiutuvasta energiasta saadaan biomassasta. Meillä on iso tarve kasvattaa Euroopan omia vähäpäästöisiä energialähteitä, joten puun käyttöä ei pidä liiallisesti rajoittaa”, Virkkunen sanoo.

Erityisen tärkeää hänen mielestään on kannustaa aktiiviseen metsänhoitoon ja puun kestävään hyödyntämiseen. Teollisuusvaliokunta haluaa säilyttää myös jäsenmaiden mahdollisuudet erilaisiin joustomekanismeihin, jotka tarjoavat tarvittavaa liikkumavaraa esimerkiksi metsätuhojen yllättäessä. Samoin uudistuksella halutaan ottaa laajemmin huomioon erilaisia tapoja sitoa hiiltä.

”Jatkossa esimerkiksi entistä useampi puupohjainen tuote voitaisiin laskea mukaan kansallisiin nielutavoitteisiin. Teollisuusvaliokunta haluaa komissioon päivittävän kestävien puutuotteiden listan vuoteen 2023 mennessä”, Virkkunen sanoo.

”Hiiliviljely, hiilisertifikaatit ja monenlaiset biopohjaiset tuotteet ovat kaikki tapoja edistää hiilen sidontaa. Näitä ja vastaavia innovaatioita tulee kehittää edelleen. Valiokunta haluaa komission myös selvittävän vuoteen 2025 mennessä mahdollisuuksia sisällyttää bioenergian käyttöön yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (BECCS) asetuksen piiriin.”

Sen sijaan maatalouden päästöjen yhdistäminen LULUCF-sektorin laskentaan ei saanut teollisuusvaliokunnan enemmistön tukea. Komissio esitti, että maatalouden muut kasvihuonekaasut kuin hiilidioksidi yhdistettäisiin LULUCF-laskentaan vuodesta 2031 alkaen, ja sektorille asetettaisiin tavoitteeksi olla hiilineutraali jo vuoteen 3035 mennessä.

”Laskentasäännöt ovat kuitenkin vielä auki. On tärkeää varmistaa että jokainen sektori ja jäsenmaa tekee oman osansa, eikä esimerkiksi maatalousvaltaisten maiden päästöjä pyritä kattamaan metsävaltaisten maiden nieluilla. Epävarmuuksien vuoksi ITRE esitti lausunnossaan koko uuden AFOLU-sektorin poistamista.”

Virkkusen neuvottelema lausunto hyväksyttiin teollisuusvaliokunnassa äänin 48-13. Lisäksi 16 europarlamentaarikkoa äänesti tyhjää.

Neuvottelut EU-parlamentin kannasta jatkuvat edelleen. Ensi viikolla liikennevaliokunta ja maatalousvaliokunta äänestävät omista kannoistaan, ja päävaliokuntana toimiva ympäristövaliokunta huhtikuun lopussa. Täysistuntoäänestykseen päästäneen kesäkuussa, minkä jälkeen käynnistyvät kolmikantaneuvottelut asetuksen lopullisesta sisällöstä.