Henna Virkkunen EPP-ryhmän neuvottelijaksi kyberkestävyyssäädökseen

Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen on valittu EPP-ryhmän neuvottelijaksi CRA-kyberkestävyyssäädökseen (Cyber Resilience Act). Asetus koskee digitaalisten tuotteiden kyberturvallisuutta.

”Digitalisaatio antaa meille nykyään hienoja mahdollisuuksia. Mutta kun kaikki on verkossa yhdistettynä toisiinsa, myös riski hakkeroinnille ja tietoturvariskeille kasvaa. Siksi on tärkeää varmistaa, että käytettävät laitteet ja ohjelmistot täyttävät tuoteturvallisuuden vaatimukset”, Henna Virkkunen sanoo.

Vaikka olemassa oleva sisämarkkinalainsäädäntö koskee jo tiettyjä digitaalisia elementtejä sisältäviä tuotteita, useimmat laitteisto- ja ohjelmistotuotteet eivät tällä hetkellä kuulu minkään niiden kyberturvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön piiriin.

Kyberkestävyyssäädöksellä halutaan luoda yhdenmukaiset turvallisuusvaatimukset EU-markkinoilla myytävien laitteistojen ja ohjelmistojen valmistajille ja myyjille. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi mobiililaitteet, kamerat, älykortit ja reitittimet. Laitteiden ja ohjelmistojen tietoturva tulisi olla huomioitu koko tuotteen elinkaaren ajan. Samalla myös kuluttajalle pitäisi antaa selkeät ohjeet, joiden avulla tuotteiden turvallinen käyttö onnistuu.

Kyberkestävyyssäädös on osa EU:n uutta kyberstrategiaa. Jo ennestään Virkkunen toimii EU-parlamentin pääneuvottelijana EU-instituutioiden kyberturvallisuutta koskevassa asetuksessa ja teollisuusvaliokunnan neuvottelijana tietoturvallisuutta koskevassa asetuksessa.

“Kyberturvallisuus on yhä tärkeämpi osa ihmisten arjen ja yhteiskuntien kokonaisturvallisuutta. Olemme nähneet kuinka pienetkin haavoittuvuudet voivat saada aikaan suurta vahinkoa. Siksi myös lainsäädäntöjä, varautumista ja osaamista on tällä alalla tärkeää vahvistaa”, Virkkunen sanoo.