Suomesta kestävän kaivostoiminnan mallimaa

 ”Suomella olisi täydet mahdollisuudet nousta kestävän kaivostoiminnan mallimaaksi”, MEP Henna Virkkunen (EPP/kok.) sanoi puhuessaan torstaina FinnMateria -messuilla Jyväskylässä. Hän muistuttaa, että sekä Euroopan vihreä siirtymä että digitalisaatio kasvattaa kriittisten raaka-aineiden kysyntää huimasti. Tällä hetkellä Eurooppa kuitenkin nojaa Kiinan tuontiin.

“Ukrainan sota viimeistään on osoittanut, että emme saa olla liian riippuvaisia yhdestä toimittajasta. Euroopan riippuvuus venäläisestä fossiilienergiasta ei saa muuttua riippuvuudeksi kiinalaisista raaka-aineista. Siksi omaa raaka-ainetuotantoamme on lisättävä.”, Virkkunen sanoo. 

Esimerkiksi viime vuonna EU:n alueella tuotettiin vain prosentti tuuli- ja aurinkovoiman tuontantoon tarvittavista raaka-aineista ja alle prosentti litiumakkuihin ja polttokennoihin tarvittavista raaka-aineista. Näiden tarve on monikymmenkertaistumassa lähivuosikymmeninä ja tässä on Suomella isot mahdollisuudet, sillä kallioperästämme löytyy lähes puolet EU:n 30 kriittiseksi listaamasta raaka-aineesta.

”Kaivostoiminta nostaa ymmärrettävästi myös huolta ympäristövaikutuksista. Olisi kuitenkin vastuutonta ajaa vihreää siirtymää ja ulkoistaa raaka-aineiden louhintaan liittyvät haitat muualle maailmaan. Jos jossakin päin maailmaa louhintaa ja kaivosteollisuutta pitäisi voida vastuullisesti harjoittaa, kyllä Pohjoismaat on sellainen alue”, Virkkunen sanoo. 

Kestävän kaivostoiminnan ja rikkaan maaperän lisäksi Suomen vahvuuksia ovat prosessien osaaminen, laitteiden valmistus sekä raaka-aineiden uusiokäyttö ja kierrätys. 

“On tärkeää nyt vahvistaa alan koulutusta ja tutkimusta, sekä saada vauhtia myös lupakäsittelyyn. On löydettävä ratkaisuja, joissa ympäristövaikutukset arvioidaan huolella, mutta luvat saadaan etenemään jouhevasti. Tällä hetkellä uuden kaivosluvan saamiseen voi mennä jopa 17 vuotta ja entisen päivitykseenkin useita vuosia. Se on aivan liikaa, kun ajatellaan nyt nopeasti kasvavaa tarvetta raaka-aineille”, Virkkunen sanoo.

Henna Virkkunen - Kokoomus