Energiatilanteesta

MEP Henna Virkkusen täysistuntopuheenvuoro Strasbourgissa 13.12.2022.