Energialupiin on saatava vauhtia

Suomessa on viime viikot ollut ilma sakeanaan ehdotuksia rajusti kohonneiden sähkönhintojen kompensoimiseksi. On selvää, että ahdinkoon joutuneita kuluttajia ja yrityksiä täytyy kriisissä tukea oikeudenmukaisella tavalla.

Samalla on kuitenkin varottava sekoittamasta energiamarkkinoita entisestään. Viimeisen puolentoista vuoden aikana eri EU-maat ovat viritelleet satojen miljardien edestä monenkirjavia hintakattoja, tukia ja vähennyksiä. Markkinan toipuminen näistä monensuuntaisista häiriöistä vie aikaa. Ennen kaikkea on varmistettava, että yrityksillä koko ajan säilyy kannuste investoida Euroopassa lisää vähäpäästöiseen energiatuotantoon. Koska sitä tässä tarvitaan.

Ainoa kestävä tapa vastata kriisiin on saada energian kysyntä ja tarjonta vastaamaan toisiaan. Energiansäästö on nopein tapa. Syksyllä EU-maat sopivat vapaaehtoisesta sähkön kysynnän leikkaamisesta 10 prosentilla. Suomalaiset ovat tässä onnistuneet erinomaisesti. Lisäksi kulutuspiikkejä päätettiin leikata viidellä prosentilla. Tämäkin näyttää onnistuvan, kun korkea hinta on ohjannut sähkön kysyntää hiljaisemmille yön tunneille. Tämä on järkevää ja tehokasta.

Mutta nyt myös energian tuotantoon on ehdottomasti saatava lisää vauhtia. Euroopan unioni on vuosikymmenet tuonut puolet energiastaan ulkopuolelta, pääosin Venäjältä. Tämän fossiilisen tuontienergian korvaaminen omalla vähäpäästöisellä tuotannolla on vuosien jättimäinen urakka. Yksi suurin este  elintärkeiden investointien edessä ovat toivottoman hitaat lupaprosessit. Tämä koskee myös Suomea.

Elinkeinoelämän Keskusliitto on jo useana vuosina arvioinut, että lupaprosesseissa seisoo Suomessa vähintään 2-3 miljardin edestä investointeja ja 9000 työpaikkaa. Tarvittavien lupien ja valitusten käsittely vie helposti eri viranomaisten osalta ja sen jälkeen vielä oikeusasteissa useita vuosia. Lisäksi yhä useammin eri viranomaiset valittavat toisensa päätöksistä, tai valittajana on taho jolla ei edes ole valitusoikeutta ja tämäkin toteamiseen voi mennä kuukausia.

Kevään kehysriihessä Suomen hallitus päätti aivan oikein valmisteluttaa vihreille investoinneille nopeutetun lupakaistan ja laittaa lisää resurssia valitusruuhkan käsittelyyn. Tulokset ovat kuitenkin jääneet kovin laihoiksi. Tulevan hallituksen on ehdottomasti otettava lupaprosessien sujuvoittaminen ja nopeuttaminen yhdeksi hallitusohjelman kärkiteemaksi. Sillä saadaan aikaan kestävää kasvua, työtä ja investointeja.

Lupaprosesseja yritetään vauhdittaa nyt myös EU-tasolta. Joulun alla EU-parlamentti äänesti osana REPowerEU-pakettia lakimuutoksista, joilla halutaan lyhentää uusiutuvien energian lupakäsittelyt jäsenmaissa muutamaan kuukauteen.

Esityksen mukaan jäsenmaat nimeäisivät jatkossa erityisiä ydinkehittämisalueita, joilla uusien laitosten lupaprosessit saisivat kestää enintään yhdeksän kuukautta. Aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen luvitus saisi kestää maksimissaan kuukauden ja alle 50kW:n laitteiston voisi asentaa pelkällä ilmoitusmenettelyllä.

Suomen kannalta on tärkeää, että parlamentin äänestyksessä saimme lisättyä myös biovoimalat nopeutettuihin menettelyihin.

Muilla kuin ydinkehittämisalueilla lupaprosessi ei parlamentin kannan mukaan saisi myöskään kestää pidempään kuin 18 kuukautta. Olemassa olevien uusiutuvan energian laitosten lupien päivittäminen saisi jatkossa kestää enintään kuusi kuukautta.

Lopulliset neuvottelut ovat vielä käynnissä, mutta tavoitteena on, että tämä lupatakuu saadaan EU-alueella voimaan mahdollisimman nopeasti. Se tarkoittaa että viimeistään nyt myös Suomen on laitettava omat lupaprosessinsa kuntoon ja saatava investointeihin vauhtia.

Julkaistu 5.1.2023, Verkkouutiset

Henna Virkkunen - Kokoomus