Koulutus takaisin maailman huipulle

Kansallinen koulutusjärjestelmämme on ollut asia, josta Suomessa on voitu olla ylpeitä vuosien ajan. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreen Sivistyskatsauksen perusteella suomalaisten koulutustaso on laskenut samoin kuin lasten ja nuorten osaamistaso.

Suomen suurin ylpeydenaihe – peruskoulu – ei ole pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen, vaikka merkkejä esimerkiksi lukutaidon heikentymisestä on ollut jo usean vuoden ajan. Lukutaito on perustaito, joka on edellytys myöhemmälle oppimiselle. Ilman sitä oman osaamisen päivittäminen ei onnistu. Vaikka maailma muuttuu ympärillä, lukutaidon merkitys on vain kasvanut.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esitti juuri, että toisen luokan loppuun on saatava selkeät vähimmäisosaamisen kriteerit. Tämä on yksi keino varmistaa, että jokaisella lapsella on riittävät perustaidot siirtyä eteenpäin opinnoissaan.

Teknologinen kehitys, tietomäärän valtava lisääntyminen sekä uudenlaiset vuorovaikutuskanavat haastavat koulujärjestelmää kaikkialla maailmassa. Koulujen taito- ja tietovaatimukset ovat kasvaneet valtavasti, mikä haastaa erityisesti oppilaita. Eväät osaamisen jatkuvaan kehittämiseen luodaan jo varhaislapsuudessa ja nuoruudessa. Koulutusjärjestelmän on tuettava kaikilla tavoin sitä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle syntyy oppimisen ilo – halu oppia uutta, kehittyä ja kehittää itseään.

Oppimaan oppimisen taito on avain siihen, että pystymme toimimaan entistä monimutkaisemmassa maailmassa. Oppimisen taito on nykyään senkin kannalta tärkeää, että ammattitaitoaan joutuu nykyään kehittämään läpi työuran.

Vastatessa maailman rytminmuutokseen ei saa pelätä rohkeaa uudistamista. Omaa järjestelmää pitää pystyä myös katsomaan kriittisesti. On etsittävä keinoja koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen parempaan tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Vain näin pääsemme takaisin maailman huipulle.

Santeri Lohi

Henna Virkkunen

Lohi on jyväskyläläinen kansanedustajaehdokas (kok.) ja Virkkunen europarlamentaarikko (kok.) Jyväskylästä.

Julkaistu Keskisuomalaisessa 1.2.2023.