Euroopan hiilinieluista

MEP Henna Virkkusen täysistuntopuheenvuoro Strasbourgissa 13.3.2023 LULUCF-lain tavoitteesta kasvattaa Euroopan hiilinieluja 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.