10/7/2023 Merenkulun päästövähennyksistä ja energiatehokkuudesta

MEP Henna Virkkusen täysistuntopuheenvuoro merenkulusta ja energiatehokkuusdirektiivistä Strasbourgissa 10.7.2023.