Vain kyberturvallisia tuotteita EU-markkinoille

Euroopan ensimmäinen laitteiden ja ohjelmistojen kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö etenee. EU-parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) äänesti kannastaan CRA-asetukseen (Cyber Resilience Act) tänään.

EPP-ryhmän neuvottelijana asetuksessa toimiva Henna Virkkunen (kok.) on tyytyväinen valiokunnassa saavutettuun neuvottelutulokseen.

”Olennaista on varmistaa jatkossa kaikkien EU-markkinoilla myytävien laitteiden ja ohjelmistojen kyberturvallisuus ja päivitykset, mutta samalla huolehtia, ettei uusista säännöistä koidu yrityksille kohtuutonta hallinnollista taakkaa tai liian raskaita raportointivelvollisuuksia”, Virkkunen sanoo.

Kyberkestävyyssäädöksellä luodaan ensimmäistä kertaa yhdenmukaiset turvallisuusvaatimukset EU-markkinoilla myytävien laitteistojen ja ohjelmistojen valmistajille ja myyjille. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi mobiililaitteet, kamerat, älykortit ja reitittimet.

”Yhteiset säännöt lisäävät sekä turvallisuutta että myös reilua kilpailua, sillä tällä hetkellä EU-markkinoilla myydään paljon kolmansista maista tulevia tuotteita, joiden kyberturvallisuudesta tai päivityksistä ei ole takeita”, Virkkunen huomauttaa.

Jatkossa EU:n kyberstandardit täyttävän internetiin kytkettävän tuotteen tunnistaa sähkölaitteista tutusta CE-merkinnästä. Uusien sääntöjen mukaan laitteiden ja ohjelmistojen tietoturva tulee huomioida koko tuotteen elinkaaren ajan. Samalla myös kuluttajalle tulee antaa selkeät ohjeet, joiden avulla tuotteiden turvallinen käyttö onnistuu.

Kyberkestävyyssäädös on osa EU:n uutta kyberstrategiaa.

”Kyberturvallisuus on yhä tärkeämpi osa ihmisten arjen ja yhteiskuntien kokonaisturvallisuutta. Arvioiden mukaan vuonna 2030 internetiin on kytkettynä jo 30 miljardia laitetta. Yhteisillä kybervaatimuksilla näihin liittyviä haavoittuvuuksia ja riskejä voidaan merkittävästi vähentää”, Virkkunen sanoo.

Teollisuusvaliokunta hyväksyi mietinnön äänin 61-1. Mietintö toimii Euroopan parlamentin virallisena kantana komission ja neuvoston kanssa käytävissä kolmikantaneuvotteluissa, jotka käynnistyvät syksyllä.