Henna Virkkunen neuvottelemaan EU:n lääkelainsäädännön pakettia

MEP Henna Virkkunen (kok./EPP) on valittu vastaamaan Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnan mietinnöstä liittyen EU:n lääkelainsäädäntöä uudistavaan pakettiin (Reform of the EU pharmaceutical legislation). Paketin tarkoituksena on taata turvalliset, tehokkaat ja laadukkaat lääkkeet kaikille EU:ssa. 

Käsittelyssä oleva lääkelainsäädännön paketti, eli nk. Pharma Package, on ensimmäinen merkittävä tarkistus EU:n lääkelainsäädäntöön sitten vuoden 2004. Sen tarkoituksena on etenkin edistää innovaatioita ja varmistaa lääkkeiden oikea-aikainen ja tasapuolinen saatavuus. Toinen tärkeä tavoite on parantaa toimitusvarmuutta ja monipuolistaa hankintaketjuja. 

“Uudistuksella on varmistettava EU:n kilpailukyky ja huoltovarmuus myös lääkkeiden osalta. Strateginen autonomia ja kriittiset raaka-aineet ovat olleet EU-politiikassa nyt vahva painopiste. Tämä lääkelainsäädännön paketti on tärkeä osa samaa jatkumoa”, Henna Virkkunen kertoo.

Parhaillaan laaditaan luetteloa kriittisistä lääkkeistä, joiden toimitusketjut ja saatavuus on varmistettava.

“Iso osa lääketutkimuksesta uhkaa valua Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Meillä pitää olla houkuttelevat kannustimet tutkia ja kehittää lääkkeitä Euroopassa, sillä se vaikuttaa esimerkiksi siihen, onko eurooppalaisilla potilailla mahdollisuudet saada uusimpia hoitomahdollisuuksia nopeasti käyttöönsä. EU-maat hyötyvät lääkealan tutkimusinvestoinneista myös verotuloina, työpaikkoina ja keskittyneenä osaamisena”, Virkkunen jatkaa.

EU:n lääkelainsäädännön uudistus on myös osa Euroopan terveysunionia ja tarjoaa mahdollisuuden kehittää alaa entistä joustavammaksi, nykyaikaisemmaksi ja potilaskeskeisemmäksi. EU pyrkii myös nopeuttamaan innovatiivisten lääkkeiden myyntilupamenettelyjä – turvallisuudesta tinkimättä. Yksi tärkeä näkökulma on myös mikrobilääkeresistenssin torjunta koko maailman tasolla.

Lisätietoja:

Henna Virkkunen, MEP

henna.virkkunen@europarl.europa.eu

Janika Takatalo, avustaja

janika.takatalo@la.europarl.europa.eu 

Henna Virkkunen - Kokoomus