Suomen otettava aktiivinen ote EU:n laajentumiseen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) kannattaa Euroopan unionin laajentumista. Kasvaneet geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet tähän nopeasti painetta. 

”Laajentuminen vaatii kuitenkin mittavia uudistuksia niin hakijamailta kuin myös Euroopan unionilta. Suomen tulee olla tässä keskustelussa nyt aktiivinen”, europarlamentaarikko Henna Virkkunen sanoo. 

Tällä viikolla EU-komission on määrä esitellä laajentumispaketti ja Ukrainan edistymisraportti, jonka pohjalta joulukuun EU-huippukokouksen odotetaan päättävän jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta.

”Tämä on oikea linja. Euroopan unionin laajentumista on nyt aktiivisesti edistettävä”, Virkkunen sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, ettei EU:n jäsenyyskriteereistä saa lipsua tuumaakaan. Vähintään yhtä iso urakka on myös EU:n omien sääntöjen ja talouden uudistamisessa.

”Erityisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen jäsenmaissa on kyettävä varmistamaan nykyistä paremmin. Samoin EU:n päätöksentekoa on tehostettava”, Virkkunen sanoo.

Koska uudistustarve on mittava, Virkkusen mielestä laajentumista pitäisi toteuttaa askel kerrallaan siten, että hakijamaita otettaisiin mukaan EU:n toimintoihin asteittain sitä mukaa kun ne ovat valmiita. 

”Kyse olisi eräänlaisesta kahden kehän Euroopan unionista. Tässä jäsenmaat olisivat ytimessä ja hakijamaat integroituisivat sektori kerrallaan”, Virkkunen hahmottelee. 

EU:n perussopimuksen mukaan Euroopan unionin jäseneksi voi hakeutua jokainen Euroopan maa, joka kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja on sitoutunut niitä edistämään. Jäsenyyskriteerit edellyttävät, että jäsenmailla on vakaat instituutiot, toimiva markkinatalous ja kyky panna tehokkaasti täytäntöön jäsenyysvelvoitteet.

Euroopan unionilla on kahdeksan ehdokasmaata: Uusimpina Ukraina ja Moldova, sekä jo pidempään hakijoina olleet Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia. Lisäksi Turkki, jonka kanssa neuvotteluja ei ole käyty enää vuosiin. Myös Georgia ja Kosovo ovat hakeneet jäsenyyttä, mutta niiden ei ole katsottu täyttävän vielä ehtoja. 

Lisätietoja:

Henna Virkkunen