Energian tuonti Venäjältä lopetettava

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok./EPP) mukaan nyt on korkea aika lopettaa kaikki energian tuonti Venäjältä.

“Venäjä on käynyt hyökkäyssotaa Ukrainassa jo yli 600 päivää. On häpeällistä, että vieläkään Euroopan Unionin sanktiot eivät kata kaikkea energian tuontia. EU-maat ostavat fossiilisia polttoaineita Venäjältä edelleen kahdella miljardilla kuukaudessa. Lisäksi ydinvoimaloihin virtaa polttoainetta ja erilaisia komponentteja. Tähän on saatava loppu”, Virkkunen sanoo.

Hän on tyytyväinen että Suomi aikoo omassa lainsäädännössään kieltää nesteytetyn maakaasun LNG:n tuonnin Venäjältä. Virkkunen kehottaa kiirehtimään myös venäläisestä ydinvoimaloiden polttoaineista luopumista.

”On kestämätöntä rahoittaa Venäjän hyökkäyssotaa energiaostoilla. Kaikki tuki ja apu pitäisi suunnata nyt Ukrainalle heidän karmeassa tilanteessaan”, Virkkunen painottaa.

Viimeisen vuoden aikana EU-maiden energiaostot Venäjältä ovat sanktioiden seurauksena merkittävästi vähentyneet, mutta eivät täysin lakanneet. Hiilen tuonti on lopetettu, öljyn tuonti pudonnut 90 prosenttia ja maakaasun tuonti laskenut 155 miljardista kuutiometristä 40-45 miljardiin kuutiometriin. Samaan aikaan kuitenkin LNG:n tuonti on jopa kasvanut. Myöskään ydinvoima ei ole vielä pakotteiden piirissä, ja muutamissa jäsenmaissa, Suomi mukaan lukien, käytetään edelleen ydinvoimaloissa venäläistä polttoainetta.

”On selvää, että ydinvoimaloiden polttoaineen vaihtaminen vie oman aikaansa, mutta tähän on ollut nyt aikaa valmistautua. Tulevassa 12. pakotepaketissa sanktiot on nyt laajennettava kattamaan yksiselitteisesti kaikkien Venäjältä peräisin olevien energiahyödykkeiden tuonti”, Virkkunen vaatii.

Tähän mennessä hyväksytyillä 11 pakotepaketilla on heikennetty Venäjän taloutta ja poliittista eliittiä. Venäjä on kuitenkin myös pystynyt tehokkaasti kiertämään pakotteita käyttämällä hyväkseen porsaanreikiä ja kolmansia maita.

”Pakotteiden noudattamisen valvontaa on kiristettävä ja porsaanreiät tukittava. Samoin kaikilta EU:n jäseneksi hakevilta mailta on edellytettävä EU:n pakotelinjan noudattamista”, Virkkunen sanoo.

Euroopan parlamentin täysistunto äänestää torstaina päätöslauselmasta koskien EU:n Venäjän-vastaisten pakotteiden toimivuutta ja niiden kiertämisen estämistä, sekä esittää lisäpakotteita. Virkkunen on yksi päätöslauselmaesityksen aloitteentekijöistä.