Ennallistamisasetuksen neuvottelutulos kohtuullinen kompromissi

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) pitää ennallistamisasetuksesta eilen trilogeissa saavutettua neuvottelutulosta kohtuullisena kompromissina. Virkkunen ajoi EPP-ryhmän kanssa alunperin lain hylkäämistä kokonaan.

”Tämän taiston ansiosta pykäliä saatiin muutettua nyt paljon joustavampaan suuntaan. Vaikutukset on arvioitava vielä huolella, mutta lopputulos näyttäisi kohtuulliselta”, Virkkunen arvioi. 

Hänen mukaansa on täysin selvää, että luontoa pitää ennallistaa ja luontokato pysäyttää.

 ”Komission ehdottamat toimet ennallistamiseksi olivat kuitenkin todella ylimitoitettuja tavoitteisiin nähden eikä jäsenmaiden erilaisia lähtötasoja ja olosuhteita otettu huomioon. Nyt löydetyssä kompromississa toimet on kohdennettu kustannustehokkaammin aidosti suojelun tarpeessa oleviin lajeihin ja alueisiin” Virkkunen sanoo.

Kyseessä on täysin uudenlainen historiallinen laki, jolla EU pyrkii täyttämään kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen velvoitteet. Lain myötä EU:ssa otetaan käyttöön elvyttämistoimia, jotka kattavat vähintään 20% maa-alueista ja 20% merialueista vuoteen 2030 mennessä, sekä kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä. 

Suomessa huolta aiheuttivat erityisesti komission esittämät mittavat heikentämättömyysvelvoitteet. Nämä olisivat rajoittaneet tarpeettomasti niin maataloutta, metsätaloutta kuin rakentamistakin. Ne olisivat myös voineet hidastaa investointeja puhtaan energian hankkeisiin. Komission alkuperäinen esitys olisi tuonut laista Suomelle aivan ylivoimaisesti Euroopan suurimmat kustannukset. 

“Nyt tekstiä on viety oikeaan suuntaan ja jäsenmaille tuotu tarvittavia joustoja kohdistaa ennallistamistoimia vapaammin sinne missä se on sekä ekologisesti että taloudellisesti järkevää. Ottaen huomioon komission valitettavan puutteellisen valmistelun ja haastavan lähtötason, lopputulema on kohtalaisen hyvä” Virkkunen arvioi.

EU-parlamentin täysistunnon ja EU-neuvoston tulee vielä kertaalleen hyväksyä laki ennen kuin se astuu voimaan.