Kevyempää säätelyä yrityksille

MEP Henna Virkkusen puheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 22/11/2023 eurooppalaisen yritystoiminnan, etenkin PK-yritysten, hallinnollisen ja lainsäädännöllisen taakan keventämisestä.

Henna Virkkunen - Kokoomus