Suomen tulee siirtyä eurooppalaiseen raideleveyteen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) ehdottaa Suomen siirtymistä muiden Länsi-Euroopan maiden kanssa samaan raideleveyteen. Virkkusen mukaan ehdotus voisi toteutua vaiheittain ja pitkällä siirtymäajalla. 

”Muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on varmistettava, että logistiset yhteydet länteen toimivat. Meidän on varauduttava myös tilanteisiin, joissa emme voi nojautua Itämeren meriliikenteeseen. Mahdollisessa kriisitilanteessa raideyhteydet erityisesti Ruotsiin ja Norjan satamiin sekä muun Euroopan kanssa yhteensopiva raideleveys olisivat kriittisen tärkeitä”, Virkkunen sanoo. 

”Suomen on kytkettävä itsensä vahvemmin eurooppalaisiin liikenneverkkoihin. Kyse on turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta, mutta myös kasvusta ja elinkeinopolitiikasta. Parempien logististen yhteyksien kautta pääsemme hyötymään EU:n sisämarkkinoista nykyistä enemmän ja vahvistamme Suomen kilpailukykyä. Raideyhteyksiin panostaminen on myös ilmastoteko.”

Virkkusen mukaan hankkeen kustannukset lasketaan toteuttamistavasta riippumatta miljardeissa.

”Suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä merkittävä osa muutoksen kustannuksista voitaisiin kattaa EU-rahoituksella. Tästä hyvänä esimerkkinä on Portugal ja Espanja, jotka ovat tehneet pitkäjänteisiä suunnitelmia raideleveyden osalta kytkeytyäkseen paremmin osaksi sisämarkkinoita. Kyse on hyvin pitkästä projektista, mutta juuri nyt meidän on luotava yhteinen kansallinen tahtotila ja ryhdyttävä viemään tätä tavoitetta eteenpäin EU-pöydissä.” 

Kymmenen vuotta EU-parlamentin liikennevaliokunnassa istuneen ja aiemmin myös liikenneministerinä toimineen Virkkusen mukaan EU-komissio on taustakeskusteluissa jo pitkään viestinyt tukeaan Suomen siirtymiselle eurooppalaiseen raideleveyteen. Myös uudessa TEN-T-asetuksessa tavoitellaan EU:lle yhteistä raideleveyttä uusille raideyhteyksille. 

”Komission viesti on järjestelmällisesti ollut, että he kyllä tätä tukevat myös rahoituksella, jos Suomi itse sitoutuu hankkeeseen. Kun komissio on tehnyt asiaa koskevia ehdotuksia, ne on kuitenkin Suomessa yleensä tyrmätty”, Virkkunen sanoo. 

Virkkunen pitää hyvänä, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on päättänyt selvittää hankkeen toteuttamismalleja. 

”Suomen etu olisi viedä asiaa eteenpäin suunnitelmallisesti ja oma-aloitteisesti, jolloin mahdollisuutemme saada myös merkittävää taloudellista tukea EU-ohjelmista on parempi”, Virkkunen perustelee.  

”EU:n budjetin sisällä rahoitusta olisi siirrettävä sotilaallisen liikkuvuuden rahoitusohjelmiin. Näiden kautta voimme tukea meille turvallisuuspoliittisesti tärkeiden logistiikkahankkeiden etenemistä koko Euroopan tasolla sekä turvata Suomen saantoa sellaisiin hankkeisiin, jotka palvelevat Euroopan turvallisuutta, kuten raideleveyden muuttamiseen.”