Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteri­- ja tietosuojaseloste


Tämä rekisteri­- ja tietosuojaseloste oli voimassa 24.5.2018 saakka ja on nyt vanhentunut.

Katso uusi tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Nimi: Henna Virkkunen ja Henna Virkkusen tukiyhdistys Väli-Suomen voima ry.
Osoite: 60 Rue Wiertz, Bryssel, Belgia
Puhelin: +32(0)2 28 45226

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Janiika Vilkuna
Osoite: 60 Rue Wiertz, Bryssel, Belgia
Puhelin: +32 491 33 2480

3. Rekisterin nimi

Henna Virkkusen viestintä- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Henna Virkkusen ja Henna Virkkusen tukiyhdistys Väli-Suomen voima ry:n viestintä­, kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet, kuten uutiskirjeiden lähettäminen ja ajankohtainen tiedotus.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, paikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asuinalue.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot on kerätty seuraavista lähteistä rekisteröidyn omalla suostumuksella:

  • Rekisteröity on ilmoittautunut puhelimitse.
  • Rekisteröity on ilmoittautunut kirjeitse postin kautta.
  • Rekisteröity on suullisesti ilmaissut halunsa tilata rekisterinpitäjän uutiskirje.
  • Rekisteröity on kirjallisesti ilmaissut halunsa tilata rekisterinpitäjän uutiskirje.
  • Rekisteröity on tilannut uutiskirjeen rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta.
  • Rekisteröity on osallistunut rekisterinpitäjän järjestämään kilpailuun tai kyselyyn, jonka yhteydessä hän on antanut markkinointiviestintäluvan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Henna Virkkunen käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Tietoja saatetaan väliaikaisesti käsitellä yhdysvaltalaisessa Google-palvelussa. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: http://mailchimp.com/about/security

10. Rekisteröidyn kielto­-oikeus

Rekisteröidyllä on mahdollista pyytää tietojensa poistamista rekisteristä sekä kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Uutiskirje lähetetään vain sen tilanneille. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua jokaisen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

11. Rekisteröidyn tarkastus­oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-­aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.