Henna Virkkunen ja Roberta Metsola

Garant för ett fritt
Europa

Tiden utmanar oss som individer och kontinentens värderingar. Europa är hem för friheten, den liberala demokratins vagga. När mörka vindar blåser behövs orubbliga beslutsfattare som vågar agera.

Mod att försvara Europa

Europeiska värderingar frihet, respekt för odelbart människovärde och demokratiska institutioner – behöver nu försvarare. Beslutsfattandet måste basera sig på undersökt fakta. En saklig diskussion om vägda alternativ är en del av demokratin – lätta kast och enkla lösningar tilltalar inte mig. Vi behöver inte gå längs populismens väg.

Vi behöver trygghet och stabilitet från vårt Europa. Starka yttre gränser, balanserad gemensam europeisk migrationspolitik och praxis, respekt för fungerande institutioner och individens friheter är en del av dagens finska och europeiska beslutsfattande.

Europa får inte förfalla till ett friluftsmuseum, även om vår befolkning åldras snabbare än resten av världen. Genom att satsa på undersökt fakta, innovation och utbildning kan vi lyckas och lösa de fördömda problem som måste lösas.

Slogan: Henna genom tiderna

Finland är en viktig del av Europa och därför behövs det beslutsfattare i parlamentet med erfarenhet, vision och mod att ta itu med utmaningarna. I svåra och goda tider.

Henna Virkkunen
Henna Virkkunen - Kokoomus