Suomalaista järvimaisemaa - ai-kuva

Kontinenten av
framgång

Det är också upp till oss vilka beslut och vilken framtid som skapas i Europa. Parlamentet behöver beslutsfattare med erfarenhet, vision och mod att ta itu med utmaningarna.

Medan innovation frodas på andra håll begränsar vi oss i Europa

I stället för att begränsa förmågan att hitta på nya saker som ökar ekonomisk tillväxt bör vi uppmuntra dem. Vi har oavsiktligt hamnat i en situation med massor av reglering. Vissa välmenande begränsningar, skyldigheter och krav börjar vända sig mot européerna själva. Mänsklighetens ödesfrågor kan inte lösas på föråldrade sätt.

Ekonomisk tillväxt innebär inte att vi inte också måste vara ansvariga för mångfalden i naturen och miljöns välbefinnande – förutom ekonomiska frågor är vi ansvariga gentemot kommande européer och finländare för att landet ska kunna odla spannmål och träd utan att frukta att kolupptag försvinner för alltid.

I stället för massor av reglering är det dags att återvända till grunderna; konkurrenskraften måste stärkas så att företagen kommer på nya saker som blir framgångssagor. Framgång skapar arbete och välfärd.

Slogan: Henna genom tiderna

Finland är en viktig del av Europa och därför behövs det beslutsfattare i parlamentet med erfarenhet, vision och mod att ta itu med utmaningarna. I svåra och goda tider.

Henna Virkkunen
Henna Virkkunen - Kokoomus