Bilder som får publiceras

Bilderna får publiceras utan avgift. Publiceringsrätten får inte säljas eller överföras till en tredje part. Upphovsrätten innehas av den person som har rätten till bilderna, det vill säga Henna Virkkunen. Bilderna får inte manipuleras utan tillstånd av den som innehar rätten till bilderna. Vi uppskattar om fotografens namn nämns i anslutning till publikationen, tack.

Ladda ner en bild i tryckkvalitet genom att klicka på den lilla bilden.

Arbetet i parlamentet

Kontaktuppgifter

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och respons. Vi håller kontakt!

MEP HENNA VIRKKUNEN
European Parliament
ASP 11 E 209
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels

Henna Virkkunen

MEP

+32 228 45226

Henna Virkkunen - Kokoomus