Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Henna Virkkusen viestintä-, markkinointi- ja vierailijarekisteriin kerätään ja miten niitä käsitellään

Tietosuojasi on meille tärkeä. Mikäli sinulle herää kysymyksiä, voit aina olla meihin yhteydessä.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voit olla tarvittaessa yhteydessä?

Rekisterinpitäjä: Väli-Suomen voima ry. (Henna Virkkusen tukiyhdistys)
Osoite: 60 Rue Wiertz, Bryssel, Belgia
Puhelin: +32(0)2 28 45226
E-mail: henna@hennavirkkunen.fi

Mitä henkilötietoja käsitellään ja miksi?

Käsittelemme seuraavia sinulta saamiamme henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Asuinalue
 • Osallistumishalukkuus vaalityöhön
 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Parlamenttiin vierailijoiksi saapuvilta henkilöiltä keräämme lisäksi seuraavia tietoja:

 • Osoite
 • Syntymäaika
 • Kansalaisuus
 • Matkustusasiakirjan tiedot
 • Tieto ruoka-allergioista

Henkilötietoja käytämme Henna Virkkusen ja Henna Virkkusen tukiyhdistys Väli-Suomen voima ry:n viestintä­än sekä kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteisiin.

Verkkosivuilla järjestettäviin kilpailuihin ja kyselyihin vastaajilta tallennamme myös kyselyittäin vaihtuvien kysymysten vastaukset. Vastauksiin liittyvää henkilötietoa käytämme vain arvontaan ja yhteydenottoon arvonnan voittajaan. Vastauksiin liittyvä henkilötieto poistetaan sivustolta ja muista Henna Virkkusen ja Väli-Suomen voima ry:n hallinnoimista järjestelmistä viimeistään kahden kuukauden kuluttua kyselyn päättymisestä. Poikkeuksen tekee se, jos kyselyyn vastaaja on samalla tilannut uutiskirjeen. Tällöin ks. kohdat ”Kuka tietoja käsittelee ja siirretäänkö niitä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?” sekä ”Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?” alempana tällä sivulla.

Parlamenttivierailijoiden tietoja käytämme lisäksi matka-, majoitus-, ravintola- ja turvallisuusjärjestelyihin.

Käsitellyt henkilötiedot on kerätty sinulta itseltäsi, ja käsittelemme niitä antamasi suostumuksen perusteella. Parlamenttivierailijoiden tietoja käsittelemme kuitenkin oikeutetun etumme (matka- ja turvallisuusjärjestelyiden hoitaminen) perusteella. Vierailun päätyttyä parlamenttivierailijoiden tietojen käsittelyä voidaan jatkaa kampanjointi- ja markkinointitarkoituksiin, mikäli vierailija on antanut tähän suostumuksensa.

Kuka tietoja käsittelee ja siirretäänkö niitä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsittelee ensisijaisesti Henna Virkkunen, hänen avustajansa sekä Väli-Suomen voima ry:n toimijat. Lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä Henna Virkkusen nettisivujen ylläpitoon osallistuvat henkilöt.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua. Lisäksi henkilötietoja saatetaan väliaikaisesti käsitellä Googlen G Suite -palvelussa. Henkilötietojen siirto EU-alueelta Yhdysvaltoihin on sallittu sillä perusteella, että MailChimp ja Google noudattavat EU:n tietosuojalain mukaisia datansiirron sopimuksia. Lisätietoja MailChimpin tietosuojakäytännöistä saat täältä ja Googlen tietosuojakäytännöistä täältä.

Parlamenttivierailijoiden tiedot luovutamme Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja NATOn turvatiimeille, jotka käsittelevät henkilötietoja omissa tietosuojaselosteissaan kerrotulla tavalla.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään enintään siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi niiden käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Parlamenttivierailijoita koskevat lisätiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita, mutta joka tapauksessa viimeistään kolmen vuoden kuluessa vierailun päättymisen jälkeen.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit milloin tahansa pyytää meitä:

 • vahvistamaan, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä pyytämään niistä kopion
 • korjaamaan mahdolliset virheelliset henkilötietosi
 • poistamaan henkilötietosi
 • rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä

Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeen klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä. Muut tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen henna@hennavirkkunen.fi.

Mikäli et ole tyytyväinen pyyntösi perusteella tekemäämme ratkaisuun tai olet sitä mieltä, että tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.4.2021.