Henna Virkkunen Euroopan parlamentin edustalla

Euroopan unioni on arvoyhteisö

Sananvapaus, demokratia, turvallisuus ja ihmisoikeudet eivät synny tyhjästä. Niitä on uskallettava puolustaa ja vaalia. Minulle politiikassa tärkeintä on ollut aina, että Suomi ja suomalaiset pärjäävät ja menestyvät maailmassa osana Eurooppaa. Näistä lähtökohdista – eurooppalaisia arvoja puolustaen ja suomalaisten menestystä edistäen, toimin Euroopan parlamentissa.

Tutkimusta ja tiedettä, energiaa ja liikettä!

Kuulun Euroopan parlamentin suurimpaan poliittiseen ryhmään, keskustaoikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen. Olen varsinainen jäsen teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITREssä ja liikenne- ja matkailuvaliokunta TRANissa. Toimin puheenjohtajana Euroopan kansanpuolueen pk-yritysryhmässä (EPP SME Circle). Kuulun lisäksi Euroopan parlamentin valtuuskuntaan AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa sekä olen jäsen Euroopan parlamentin suhteista Arabian niemimaan valtioihin vastaavassa ryhmässä.

ITRE-valiokunnan tärkeimpinä asioina tällä kaudella ovat Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, kestävän ilmastopolitiikan edistäminen, kasvun ja työpaikkojen luominen sekä digitaalisten sisämarkkinoiden vauhdittaminen. Geopoliittisten haasteiden kasvaessa työssä on painottunut eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistaminen, hybridi- ja kyberuhkien torjunta sekä kriittisen infrastruktuurin ja toimitusketjujen resilienssi. Suomalaisittain asialistalla on usein omat luonnonvaramme puu ja pää: kuinka kestävää metsätaloutta voidaan edistää Euroopassa, kuinka voimme leikata päästöjä leikkaamatta talouskasvua ja kuinka synnytämme uutta korkeaan osaamiseen nojaavaa työtä ja innovaatioita Eurooppaan.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa työskentelen eurooppalaisen liikennealueen puolesta. Yksi EU:n perusvapauksista, ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuminen, tarvitsee toteutuakseen toimivat, rajat ylittävät ja nopeat yhteydet. Liikenneinfran rahat tulee suunnata hankkeisiin, jotka edistävät koko Euroopan liikenteen sujuvuutta, sisämarkkinoita, talouskasvua ja huoltovarmuutta. Liikennevaliokunnassa pidän esillä uuden teknologian mahdollisuuksia liikenteessä. Älyliikenne ja ympäristöystävälliset polttoaineet ovat tulevaisuutta, joiden osalta Suomen ja Euroopan kannattaa olla maailman kehityksen kärjessä.

Puoluerajat ylittävää yhteistyötä

Valiokuntien ja valtuuskuntien lisäksi toimin parlamentissa useissa puoluerajat ylittävissä verkostoissa. Pk-yritysten edistäminen, bio- ja kiertotalous, digimarkkinat, raideyhteydet, eläinten hyvinvointi sekä nuorten osallistaminen ovat työlistani kärjessä.


Seuraa työtäni

Puheenvuoroni, laatimani mietinnöt ja lausunnot sekä muut työni päivittyvät parlamentin nettisivuille. Tuoreimmat näet tästä alta.

Henna Virkkunen - Kokoomus